Landskap AS blir nå en del av firma

Vi vil selvsagt fortsatt tilby de samme tjenester som før og de samme personer vil fortsatt være med videre.

På denne måten vil vi nå stå sterkere på alle områder – til det beste for våre kunder.

Landskap as er en anleggsgartnermesterbedrift med medarbeidere som har
over 20 års erfaring fra bransjen. Vi har som mål å levere kvalitetsarbeid
og således ha godt fornøyde oppdragsgivere og kunder.


• Vi tilbyr anleggsgartnertjenester på en ryddig og rask måte – og til avtalt tid.
• Allsidighet er viktig – og vi kan nok utføre mer en du kanskje vil tenke deg!
• Landskap as er en samarbeidspartner å kunne stole på med stor fagkunnskap.
 

Vårt arbeidsområde er hele Vestfold med hovedområder på Tjøme, Nøtterøy
og i Tønsberg.
Vår base er på Nøtterøy. Vi tar på oss alle typer av oppdrag, store
og små private oppdrag, serviceoppdrag og prosjekter i varierende størrelser.

Noe av det vi kan utføre er blant annet:     

- Belegningsstein
- Kantstein
- Steinmurer
- Natursteinsarbeider
- Trapper
- Vegetasjon og plantearbeider
- Grunnarbeid
- Transport
- Lekeplasser, planlegge og bygge
- Støttemurer
- Brosteinsarbeider
- Bruddskifer
- Forblendingsarbeider
- Plenarbeider
- Graving
- Terrengarbeid
- Drenering

• Beskjæring og trefelling
• Grønt vedlikehold
• Vinter vedlikehold
• Tømrer og snekkerarbeid

• Rådgivning / veiledning/ konsulent arbeid
• Utarbeide skisseplaner
• Prosjektstyring

Ta gjerne kontakt med oss for en samtale, befaring, pristilbud, råd – eller veiledning.Håkonsen & Sukke AS, Jarlsberglinna 51, 3125 Tønsberg. Mail: tommy@hs-landskap.no 
© Landskap as | Levert av ETC